MøllersDATA laver også Online Support

Online support

Valid HTML 4.01 Transitional

   

InsMan


Hjælper forsikringsmæglere med at skabe overblik !

Insurance Management er et program udviklet i tæt samarbejde med forsikringsbrancen med det at formål hjælpe mæglere til større overblik. Insman muliggør registrering af forsikringspolicer, kunder, agenter mv. og muliggør derved opsamling og præsentation af data for virksomhedens aktiviteter.

Kort sagt, Insman kan frigøre ressourser ved at automatisere og centralisere registrering af data og skaber derved overblik som tillader virksomheden mere fokus på kernaktiviteterne!
Mere information...

Hør hvad brugerne siger...

InsMan løsninger


Insman kan leveres som 2 forskellige løsninger:

InsMan     InsMan hosting
Egen server løsning

- Du står selv for hosting af Insman

- En engangsinvestering med få løbende
omkostninger
    Vi klarer det hele !

- Professionel hosting

- Automatisk backup af data

- Automatisk opdatering af Insman

- Stor driftsikkerhed

- Fjern opkobling fra hjemmearbejdsplads
eller direkte hos kunden !!

MøllersDATA | Langegade 43 | 5900 Rudkøbing | Tlf.: 6133 5538 | Mail: mail@mollersdata.dk | CVR nummer: 29 29 88 58